top of page
husternoard_wisemicefotografie (38).jpg

Reservearje

Wannear jo op de bonnefooi delkomme en der is foldwaande plak dan is in reservearje net needsaaklik. 


Mar jo kinne fansels ek altyd in plak fan yn 't foar reservearje. 


Jo kinne it formulier hjirûnder ynfolje en jo krije binnen in dei berjocht of jo winske plak foar jo regele is. 

Reservearringsformulier
Ik wol graach it folgjende reservearje

Oantal persoanen 

Oankomst 

Fuortgean

bottom of page